Forventninger til dig

Et botilbud, hvor beboerne bor i lejligheder, som er integreret i lokalsamfundet.

Læs mere her

Forventninger til dig som beboer i Boskov:

Du har som beboer i Boskov en høj grad af medindflydelse. Dog er der 5 punkter, som vi forventer opfyldt når du bor i Boskov:

  • Du indtager din medicin, hvis dette er ordineret.
  • Du har en form for dagbeskæftigelse minimum 2 gange om ugen (Uddannelse, praktikplads, Aktivitets og værested, job med løntilskud eller lignende). Andet kan aftales i særlige tilfælde. (Denne forventning gælder ikke, hvis du er §108 borger)
  • Du indtager ikke euforiserende stoffer og du skal tage antabus, hvis vi vurderer at du drikker for megen alkohol.
  • Du samarbejder med personalet ved hjemmebesøg. Det betyder at du åbner op for personalet og deltager aktivt i de praktiske opgaver der vil være på hjemmebesøget.
  • Du accepterer at få hjælp til økonomien, hvis ikke du selv kan styre den.

Derudover respekterer du personalet og dine medbeboere og deres forskelligheder.

Misbrug: Da misbrug ikke er foreneligt med en handleplan og derigennem at kunne arbejde med sine mål, forventer vi et samarbejde om at afvikle et eventuelt misbrug. Det vil være et samarbejde med både kontaktpersoner i Boskov, samt eksterne samarbejdspartnere.

Rygning: Det er et krav at beboerne ikke ryger imens de har hjemmebesøg i deres lejlighed og vi opfordrer til at de lufter ud inden hjemmebesøg.

Servicehund: Når man er beboer i Boskov, er det ikke tilladt at have hund, dog er det tilladt at få en servicehund, hvis denne er bevilget igennem Kommunen og certificeret som færdiguddannet servicehund. Dvs. at servicehunden ikke må anskaffes via private midler og skal være uddannet servicehund, inden den flytter ind i Boskov.

 

Skriv til os

24840355